Per què?

Per què ens agrada fer servir Scratch?
  • Perquè considerem que, després de quatre cursos, la nostra proposta ha millorat en qualitat i ara es presenta com una activitat ja consolidada.

  • Perquè ja no es tracta d'un projecte pilot sinó que l'hem fet extensiu al cicle mitjà i superior de primària creant així un equip de mestres de diferents etapes i àrees.

  • Perquè l'ús d'entorns de programació promou el pensament crític i analític dels alumnes alhora que encaixa amb la creixent implantació del currículum per competències.

  • Perquè hem comprovat que el Taller promou l'intercanvi d'estratègies i coneixements entre els alumnes, que comporta un aprenentatge sòlid.

  • Perquè el alumnes aprenen a marcar-se objectius i a establir una seqüència per arribar-hi.

  • Perquè el Taller ofereix activitats i propostes que engresquen alumnes desinteressats per continguts formalment més acadèmics.

  • Perquè capgira intocables, lloses, principis educatius. Al Taller, l'error i la còpia (mirar què fan els altres) són motor d'aprenentatge.

  • Perquè altres centres educatius han agafat el nostre Taller com a model i n'han desenvolupat les seves pròpies propostes.

  • Perquè ara que, mica en mica, els alumnes van disposant del seu propi ordinador, és el moment d'usar la tecnologia no com a un simple instrument sinó com a context de les seves situacions d'aprenentatge.